Sponsoren

De Dutch School weet zich financieel gesteund door individuen, verenigingen, bedrijven, stichtingen en instellingen.
De sponsoren op een rijtje:

 

 

• International Gynaecological

  Cancer Society

• Stichting Sionshulp

• Swaenenborgh Stichting

• Het Kantoor

• Tinker b.v.

• Heintz & Partners b.v.

 

• Anonieme particuliere

stichtingen

Draagvlak: de Dutchschool methode uitgelegd

Elke arts die specialistische kennis krijgt aangereikt en onder begeleiding operaties mag oefenen, verplicht zich om datzelfde aan andere artsen te leren. Een olievlek van kennis en expertise.
Tien specialisten die elk jaar tien artsen opleiden die op hun beurt weer tien collega’s de kunst bijbrengen levert in een paar jaar een compleet leger aan gespecialiseerde krachten op.
Theoretisch zouden er dat in vier jaar tienduizend zijn. Als ze maar de ruimte en de middelen krijgen.
Aan Dutch School zal het niet liggen. Geruggensteund door gynaecologen en wetenschappers van alle acht Nederlandse Universitaire Medische Centra en vier grote opleidingsklinieken, brengt ze de kennisstroom op gang.

 

Steun van sponsors

Dutch School kiest voor simpel, helder en effectief. Dat geldt ook voor de manier waarop ze met haar steun omgaat. Over alle vormen en voorwaarden is overleg mogelijk. Van een vereniging die vliegtickets wil betalen tot een organisatie die haar naam wil verbinden aan een promotieplaats. Steeds is er een duidelijke verantwoording. En, indien gewenst, persoonlijk contact.

 

ANBI

Status